GenieTemplates.Com GenieTemplates.Com
Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick Orderสร้างเว็บไซต์ด้วย GinieTemplates ดีกว่าทำเว็บไซต์เองอย่างไร?
ทำเว็บไซต์เอง ใช้บริการ GenieTemplates ดีกว่าเพราะ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม - ค่าจ้างทำเว็บไซต์อย่างต่ำ 1,000 บาทต่อหน้า
- ค่า web hosting อย่างต่ำ 500 บาทต่อเดือน
- ค่าจดโดเมนกับที่อื่นเริ่มต้นที่ 600 บาทต่อปี
- ค่าบริการแพ็คเกจรวมทั้ง web templates, web hosting และ email เริ่มต้นที่ 650 บาท*
- GenieTemplates ให้ท่านใช้ชื่อโดเมนฟรี ในรูปของ
http://yourweb.genietemplates.com ,
http://www.genietemplates.com/yourweb หรือจดโดเมนเป็นของตัวเอง ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท*
จำนวนบริษัท/คนที่ต้องติดต่อ ต้องเสียเวลาหาบริษัทและเวลาติดต่อ ประมาณ 2-3 บริษัท ที่ให้บริการรับทำเว็บไซต์,web hosting และจดโดเมน One stop shopping ได้ที่ GenieTemplates ที่นี่ที่เดียว เราให้บริการครบทุกอย่าง โดยที่ท่านไม่ต้องติดต่อบริษัทอื่นให้เสียเวลา
รูปแบบเว็บไซต์ อาจได้เว็บไซต์ไม่ถูกใจและดูไม่ professional ทุก web templates ได้รับการออกแบบจากดีไซน์มืออาชีพที่คลุกคลีกับงานดีไซน์มานาน
ระยะเวลา รวมค่าเสียเวลาเตรียมการจนเว็บไซต์แก้ไข และเสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลามากกว่า 1 เดือน ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที - 1 ชม (ขึ้นกับความต้องการของท่าน)ท่านก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ในแบบที่ท่านฝันไว้
ความรู้ที่ต้องใช้ ต้องมีความรู้ในเรื่องเว็บไซต์เช่น html, dreamweaver, photoshop ในกรณีที่ทำเอง หรือหากไม่มีความรู้เบื้องต้นก็อาจเกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ให้บริการได้ ไม่ต้องมีความรู้เรื่องเว็บไซต์ใด ๆ เพราะ GenieTemplates ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่าย ๆ
* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Back
Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2019 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved